Działalność

Działalność Kancelarii prowadzona jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności – zgodnie z ustawą o radcach prawnych (j. t. Dz. U. nr 123 z 2002 r., poz. .1059 z późn. zm.). Obejmuje ona m.in. takie dziedziny, jak:
  • prawo cywilne (przygotowywanie projektów umów, pism, prowadzenie spraw sądowych – w tym spadkowych, rodzinnych, dotyczących nieruchomości, windykacja należności i in.)
  • prawo pracy (przygotowywanie dokumentów pracowniczych, uchwał, regulaminów, sprawy sądowe – w tym dotyczące świadczeń z ZUS)
  • prawo gospodarcze i handlowe (wszelkie sprawy związane z zakładaniem, funkcjonowaniem a także likwidowaniem spółek, bieżąca obsługa przedsiębiorstw: weryfikowanie umów, korespondencja, doradztwo)
  • prawo administracyjne (reprezentowanie stron przed samorządowymi i państwowymi organami administracji – odwołania, wnioski, sądowe sprawy administracyjne – sporządzanie skarg i reprezentacja strony przez sądem).
Szczególną specjalizacją Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na rzecz uczestników procesu budowlanego (inwestorów i wykonawców/podwykonawców). Kancelaria nie udziela pomocy prawnej w zakresie wyłączonym ustawą o radcach prawnych, tj. w sprawach karnych.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Piątek
ul. Rejtana 20
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel/fax 032 764-18-92
Tel.kom. 602-321-148
e-mail: agata.piatek@op.pl