Cennik

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. O zasadach płatności i wysokości honorarium Klient informowany jest zawsze podczas pierwszej rozmowy – telefonicznej lub osobistej. Dla orientacji Kancelaria podaje przykładowe ceny:
  • koszt porady prawnej w sprawie standardowej – od 50,- zł plus podatek VAT
  • koszt przygotowania dokumentu (projektu umowy, pisma, regulaminu i tp.) – od 100,- zł za 1 godzinę pracy plus podatek VAT
  • koszt przygotowania opinii prawnej – od 150,- zł za 1 godzinę pracy plus podatek VAT
  • koszt reprezentowania strony w procesie sądowym ustalany jest z Klientem w zależności od rodzaju sprawy, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163 z 2002 r. poz.1349, z póżn. zm.)
Podane wyżej ceny zachowują aktualność do końca 2008 roku.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Piątek
ul. Rejtana 20
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel/fax 032 764-18-92
Tel.kom. 602-321-148
e-mail: agata.piatek@op.pl